EMERGRAF
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 32a
tel: (+48) 12-288-12-44 / sekretariat@emergraf.com.pl

SUPER-COMBI

Ogólny zarys

Zaawansowana technologicznie, automatyczna maszyna do równoczesnego precyzyjnego rozcinania, bigowania, nacinania, wycinania szczelin kratownic oraz poprzecznego ci cia, ę najczęściej używana do tektury falistej.

Cechy

• Rozcinanie, bigowanie, nacinanie, wycinanie szczelin kratownic i poprzeczne cięcie,
wszystko w jednym cyklu;
• Wysoka precyzja i dokładność cięcia +/- 0,2 mm;
• Produkcja dużych nakładów kratownic z tektury falistej, podkładek, wypełnień i
wzmocnień opakowań;
• Materiały poddawane cięciu: tektura falista, preszpan, octan, pianka, guma i materiały
plastikowe;
•Proste i szybkie ustawienie (idealna do krótkich serii);
• Podwójna produkcja przy przejściu dwóch arkuszy w jednym cyklu;
• Racjonalne usuwanie i gromadzenie początkowych, końcowych i pobocznych odpadów
poprzez przenośniki taśmowe, które są standardowym wyposażeniem wymienionym w
specyfikacji;

Dane techniczne

• Maks. szerokość pracy: 1300 mm
• Min. szerokość pracy: 200 mm
• Zakres wysokości cięcia ze szczelinami (wys. kratownicy): min. 80mm / max. 400mm
• Zakres wysokości cięcia bez szczelin: min. 1mm / maks. 600mm
• Min. odstęp pomiędzy nożami rotacyjnymi:min. 50 mm
• Odległość narzędzi bigujących /nacinających: min. 25 mm
• Głębokość szczeliny: min. 40 mm / maks. 200 mm
• Min. odstęp pomiędzy szczelinami: min. 40 mm
• Maks. grubość tektury falistej: 10 mm
• Prędkość podczas cięcia ze szczelinami: 50 – 100 ruchów/ minutę
• Prędkość bez cięcia bez szczelin: 50-150 ruchów/ minutę
• Czas ustawienia:
- dla każdej pary noży wycinających – 1 minuta
- dla każdego zestawu narzędzi tnących/ bigujących – 1 minuta
- zmiana formatu usunięcie resztek/ wyczyszczenie – 3 minuty

Opcjonalnie

• Nakładacz automatyczny
• Urządzenie zasysające odpady
• Narzędzia bigujące
• Narzędzia nacinające