EMERGRAF
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 32a
tel: (+48) 12-288-12-44 / sekretariat@emergraf.com.pl

GANDRIA

Zaawansowana technologicznie, automatyczna maszyna do równoczesnego precyzyjnego rozcinania, bigowania, nacinania i poprzecznego cięcia głównie z tektury falistej i litej.

Cechy

• Rozcinanie, zaginanie, nacinanie i przecinanie kratownic i poprzeczne przecinanie,
wszystko połączone za jednym zamachem;
• Wysoka precyzja i dokładność cięcia +/- 0,2 mm;
• Duże nakłady materiałów wypełniających, ochronnych i zabezpieczających
wzmocnień itp.;
• Materiały poddawane cięciu: tektura falista, tektura lita, preszpan, octan, pianka, guma i
materiały plastikowe;
• Proste i szybkie ustawienie (idealna do krótkich serii);
• Podwójna produkcja przy przejściu dwóch arkuszy w jednym przejściu;
• Racjonalne usuwanie i gromadzenie początkowych, końcowych i pobocznych odpadów
przy pomocy przenośników taśmowych, które są standardowym wyposażeniem
wymienionym w specyfikacji,
• Kompaktowa konstrukcja - maszyna zajmuje niewielką powierzchnię

Dane techniczne

• Maks. szerokość pracy: 1300 mm
• Min. szerokość pracy: 200 mm
• Zakres / długość cięcia: min. 20 mm / maks. 1400 mm
• Min. odstęp pomiędzy nożami rotacyjnymi:min. 50 mm
• Min. odległość pomiędzy narzędziami bigującymi/nacinającymi: min. 25 mm
• Max grubość kartonu (tektura lita): 4 mm
• Max grubość kartonu (tektura falista): 10 mm
• Średnia prędkość liniowa: 16-20 m / minutę
• Czas ustawienia:
- dla każdej pary noży tnących – 1 minuta
- dla każdego zestawu narzędzi nacinających/ bigujących – 1 minuta
- zmiana formatu usunięcie resztek/ wyczyszczenie – 3 minuty

Opcjonalnie

• Nakładacz
• Narzędzia tnące
• Narzędzia bigujące