EMERGRAF
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 32a
tel: (+48) 12-288-12-44 / sekretariat@emergraf.com.pl

Boxmatic 18/23

Automatyczna linia do produkcji pudeł z tektury falistej BOXMATIC 18/23

MODELE MASZYNY

 • BOXMATIC M18/23 DCPE – szerokość robocza 1800 lub 2300 mm + podwójny moduł sztancujący oraz moduł drukujący flexo
  BOXMATIC M18/23 DC - szerokość robocza 1800 lub 2300 mm + podwójny moduł sztancujący
  BOXMATIC M18/23 DDC - szerokość robocza 1800 lub 2300 mm + dwa podwójne moduł sztancujące
  BOXMATIC 18 & 23 - robocza 1800 lub 2300 mm

 

 • CHARAKTERYSTYKA

 • Uniwersalna, automatyczna maszyna do produkcji regularnych pudeł klapowych z tektury falistej tzw. boxmaker z możliwością sztancowania (wycinania otworów na ręce, wykonywania cięć poprzecznych) oraz druku flexo (typu logo czy symbole RESY)  Model BOXMATIC  18/23 został zaprojektowany do profesjonalnej wydajnej produkcji podstawowych typów pudeł klapowych,  szczególnie FEFCO 02… FEFCO 03… z tektury falistej o pojedynczej, podwójnej lub potrójnej fali.  Maszyna może także produkować przekładki lub też tylko bigować czy ciąć tekturę.

 

 • SPECYFIKACJA

 • Maszynę zaprojektowano modułowo, co umożliwia zbudowanie optymalnego zestawu dla poszczególnego klienta. Bazę maszyny stanowi MODUŁ PODSTAWOWY, automatyczny PODAJNIK/ moduł PODAJĄCY Z PALETY . Dzięki automatycznemu podajnikowi zwiększamy wydajność maszyny oraz ograniczamy ilość osób niezbędnych do obsługi.   Maszyna wykonuje następujące operacje:
 • - szczelinowanie i bigowanie poprzeczne
  - bigowanie wzdłużne
  - cięcie poprzeczne z możliwością wycinania zakładek w tym samym czasie
  - cięcie wzdłużne
  - w ramach wyposażenia dodatkowego wycinanie z użyciem modułu sztancującego
  - w ramach wyposażenia dodatkowego nadruk flexo

Boxmatic 18 23 1Automatyczny podajnik – arkusze tektury są podnoszone ze stosu i podawane do maszyny. Dzięki systemowi ssawek możliwe jest podawanie nawet nierównych i pofalowanych arkuszy.

 

 

Boxmatic 18 23 2Dodatkowy moduł sztancujący  - umożliwia wycinanie otworów, wykonywanie cięć wzdłużnych i innych. W szufladzie wykrojnika można umieścić dowolną ilość wykrojników zabezpieczonych zaciskami.

 

 

Boxmatic 18 23 3Dodatkowy moduł sztancujący – szeroka szuflada

 

 

 

Jednostka drukująca flexo - umozliwia zadruk powierzchni max 1x0,5m.Boxmatic 18 23 4

 

 

 

W zależności od potrzeb klienta, maszyna może zostać wyposażona w zestaw do multiprodukcji i/lub trzy jednostki drukujące (maximum). Na wykładaniu może być automatyczny stół odbierający z pojemnikiem na ścinki.

Programowanie i wprowadzanie parametrów maszyny jest szybkie i proste dzięki dotykowemu panelowi sterowania. Jedynie konieczne podstawowe parametry są wprowadzane, resztę maszyna przelicza sama. Pozycję jednostki drukującej, zacisków belki sztancującej, kół, noży itp. ustawia się w łatwy sposób manualnie według wartości wyświetlonych na ekranie.

Dzięki łatwej I szybkiej obsłudze maszyna jest idealna dla krótkich serii produkcyjnych typu: 5.000 - 10.000 boxes.

PUDŁA FEFCO

Maszyna Boxmatic 18/23 DCPE może produkować następujące typy pudeł Fefco:

0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0214, 0228, 0229, 0230, 0231, 0300, 0301, 0302, 0306, 0310, 0312, 0313, 0320, 0325, 0331, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0442, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0458, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0507, 0509, 0510, 0511, 0512, 0601, 0602, 0605, 0606, 0607, 0608, 0610, 0615, 0616, 0620, 0621, series 09XX

Pełną listę wzorów FEFCO zobaczyć na oficjalnej stronie Fefco the official FEFCO website